GameSpy har tittat närmare på [[Axis & Allies]], eller Risk som det skulle heta översatt till svenska. Två sidor text erbjuds och det första intrycket är att utvecklarna [[TimeGate]] lagt tonvikten på det strategiska innehållet snarare än bländande vacker grafik.

Fredagsintryck >>