Det massiva onlinespelet Tabula Rasa ser inte ut att - som planerat - bli färdigt under den kommande vintern. Utvecklaren Destination Games portalfigur Richard "[[Lord British]]" Garriot meddelar att man ännu inte är redo att släppa titeln, att alla köpsugna "får vänta lite längre" samt att man har förlaget NCsofts stöd i frågan.

Garriot om motgångar och ambitioner >>