I vad som kan antas vara förtäckt marknadsföring intervjuar förläggaren [[Electronic Arts]] Lars Gustavsson på svenska [[DICE]] angående det nu pågående arbetet med taktikskjutaren [[Battlefield 2]]. Det redogörs bland annat för vilka likheter skjutaren delar med [[Battlefield 1942]] och [[Battlefield Vietnam]], att dess [[AI]]-system kommer att förbättras samt vad man fokuserat utvecklingsarbetet på den senaste tiden.

Gustavsson sjunger ut >>

Tipstack till =SpU= GlocK.