Med anledning av att [[Valve]] planerar släppa några böcker om den ännu ej släppta actionskjutare [[Half-Life 2]] har spelsajten HomeLAN Fed intervjuat författaren David Hodgson. Hodgson, som skrivit boken Making of Half-Life 2, berättar vad boken kommer att innehålla och nämner förutom mängder av bilder även monster som inte tagits med i spelets slutgiltiga version, historien bakom namnet [[Gordon Freeman]] och andra "intressanta anekdoter". Making of Half-Life 2 sägs vara runt 390 sidor tjock och skall släppas samtidigt som spelet. Om den även dyker upp i Sverige återstår emellertid att se.

Hodgson tar bladet från munnen >>