Den närmast totala visuella tystnad som omger [[Quake IV]] bryts i afton av GenGamers, som fått tag på sex skärmdumpar från den av [[Raven Software]] utvecklade uppföljaren. Bilderna har smugglats ut från tidningen PC Zone:s kommande novembernummer.

(länken borttagen på begäran av Activision)