Tyska [[Crytek]] berättar att man jobbar på ytterligare en patch för tropikskjutaren [[Far Cry]]. Uppgraderingen, kallad 1.25, ersätter version 1.2 som oväntat drogs in i juli efter tekniska problem. När intresserade får ta del av resultatet framgår dock ej av det korta meddelandet på spelets officiella hemsida.

Bot och bättring >>