Att kanadensiska [[BioWare]] är på köphumör framgår av en kommuniké företaget nyligen släppte. Man berättar att man licensierat [[Epics]] omtalade [[spelmotor]] Unreal Engine 3, vars kapacitet från många håll varit föremål för viss beundran sedan den för första gången visades för allmänheten i våras. Exakt vad man avser att göra med motorn framgår dock ej, varför ytterligare tillkännagivanden sannolikt är att vänta framöver.

Läs pressmeddelandet >>