Hos GameSpot hittas en fyllig artikel om en till stor del okänd rättslig strid mellan [[Half-Life]]-tillverkaren [[Valve]] och (den numera av [[Vivendi Universal Games]] ägda) utgivaren [[Sierra]]. Konflikten startade för två år sedan när Valve drog Sierra inför skranket med anklagelser om otillåten användning och spridning av Valve-spel på internetcaféer. Sierra och VUG hävdar å sin sida att Valve försöker kringgå ingådda avtal med sin teknik för förmedling av mjukvara, [[Steam]].

Att Steam är kontroversiellt överraskar föga; genom direktförsäljning får utvecklaren in pengarna direkt, utan mellanhänder. Samtidigt gör internetbaserad distribution av spel att utgivarens roll reduceras högst avsevärt. Därtill innehåller tvisten intressanta påståenden om [[Condition Zero]]s sena ankomst, att Valve medvetet försenat utvecklingen av [[Half-Life 2]] och att Sierra/VUG inte anser att Valve har rätt att distribuera Half-Life 2 via Steam.

Nästa tur i rätten äger rum den 8 oktober. Innan dess lär hela historien fungera som en rejäl dunk bränsle på spekulationselden kring orsaken till förseningen av Half-Life 2.

GameSpot slänger krut på HL2-elden >>

Tack till alla som tipsat.