I ett försök att få lite klarhet i konflikten mellan [[Valve]] och [[Sierra]]/[[Vivendi Universal Games]] tog GameSpy kontakt med Doug Lombardi som kortfattat besvarade deras frågor. På frågan hur pass inblandade Vivendi varit i [[Half-Life 2]]:s finansiering svarade han så här:

"Doug Lombardi: Valve has provided all the funding for Half-Life 2's development."

Frågestunden >>