Ett dryga nio minuter långt filmklipp från nästa [[Pirates]]!-lir har lämnat [[Atari]]s hemmahamn och seglat ut på det öppna nätet. Det 95MB tunga filmen ska enligt utgivarna ge en inblick i hur skapandet av detta saltstänkta spel går till, bland annat genom intervjuer med [[Sid Meier]] och de andra i teamet.

Peka webskutan mot:
3D Gamers... >>
eller Worthplaying >>