En uppdatering av den svenskutvecklade strategiuppföljaren [[Ground Control II]] är att vänta inom de närmaste veckorna, uppges på den officiella webbsidan. Delar av ändringslistan är publicerad och bland annat kommer chatfunktionen förbättras, ett par kamerabuggar åtgärdas och sköldens funktion förändras.

Läs på om kommande ändringar >>