En tredje omgång hårdhudad andravärldskrigsstrategi är att vänta när [[Sudden Strike III]] ger sig ut på fälttåg. Utvecklaren Fireglow ger i en HomeLan-intervju information om innehållet i titeln, som sägs närma sig sitt färdiga skick med raska steg.

Plötsliga strategiska tillslag >>