På den officiella hemsidan för [[World of Warcraft]] kan man läsa att första fasen av den europeiska-betan har startats. Man nämner inte hur många spelare som kommer att komma med i första fasen, men klart är att alla kommer att meddelas via e-post.

Läs mer på den officiella sidan >>