Animationsintresserade kan i eftermiddag göra ett studiebesök på GameSpy som publicerat ännu en utvecklardagbok från [[Black & White 2]], den tionde i ordningen. Dagens ämne är hur animatörerna får en ko att dansa och spela basket med spenarna.

Smygläs dagboken >>