Vid sidan av spelutveckling, arbete med uppdateringar och - i vissa fall - [[bråk]] med [[utgivarna]] hinner tillverkarna snacka om sina alster med diverse spelsajter. Denna eftermiddag bjuder på fyra samtal: [[Dungeon Siege II]] hos GameSpot, [[Evil Genius]] hos Eurogamer.net, [[Shadowbane]]-expansionen Throne of Oblivion och [[Galactic Civilizations 2]], de båda sista hos HomeLan.

Läs på om:
Dungeon Siege II >>
Evil Genius >>
Shadowbane: Throne of Oblivion >>
Galactic Civilizations 2 >>