Att datorspel kan väcka såväl ilska som glädje vet alla som haft vägarna förbi ett [[LAN]]-evenemang. På Joystiq.com redogör skribenten Miss B på bästa Starletmanér för hur bitterljuv kärlek kan uppstå i [[MMORPG]]-spel, och hur datorspelsrelationer kan kompliceras av relationer i det verkliga livet. Artikeln illustreras av bilder från [[Star Wars Galaxies]], och är måhända intressant läsning för alla nätcassanovor.

Glöm ej äktenskapsförordet >>