Alla med träben, krokhand och ögonlapp se hit - en ny intervju i ämnet [[Pirates!]] har siktats i sydost. Den som fastnat i snaran är spelets producent Barry Caudill och förhörsledaren är denna gång från HomeLAN.

Wanna dance me beauty? >>