En försmak av massiv monsterslakt står till buds i den nysläppta demoversionen av [[Painkiller]]. Singleplayerdemon, som är den tredje i ordningen och 181 MB stor, bygger på den senaste versionen av spelmotorn Pain Engine och bjuder möjlighet att gå bärsärk på banan "Military Base".

Uppdatering:

Den tredje demoversionen av Painkiller finns nu att hämta från FZ:s filarkiv.

Tanka från FZ >>