Den galna doktorn på [[Mad Doc Software]], Ian Davis ([[CEO]]), snackar [[Empire Earth 2]] borta på FileFront. Efter läsningen vet man mer om spelets nya funktioner, hur många enheter det innehåller och hur lång (i timmar) singleplayerkampanjen är.

Doktor Davis nuvarande operation diskuteras >>