Forntida stadsbyggande är vad vi får oss till livs i [[Medieval Lords]]. Utvecklaren [[Monte Christo]] har knåpat ihop en korsning av strategi och byggnation där det inte räcker med att ge folk tak över huvudet, de måste också förses med föda, glädjeämnen och andra livsnödvändiga resurser. FZ:s stadsarkitekt André Norman har gett sig i kast med medeltida stadsplanering och vad han tycker läser du i...

FZ:s recension av Medieval Lords >>