Den Uppsala-baserade utvecklarfirman [[Starbreeze Studios]] meddelar via den officiella hemsidan att de är i behov av förstärkning. Två programmerare med ett minimum av två år i branschen eftersöks vars uppgift blir att utveckla den hembyggda grafikmotorn till nästa generations konsoler.

Fingerfärdiga kodare, se hit >>