I vad som av allt att döma verkar vara ett annorlunda sätt att få publicitet utlovar [[id Softwares]] VD [[Todd Hollenshead]] chans till ett signerat gratisexemplar av [[DOOM 3]] åt de som tatuerar motiv med anknytning till företaget - på sig själva. Den som går från ord till handling och skickar in bildbevis som vinner Hollensheads tycke utlovas därtill plats i ett fotokollage på id:s eget kontor i Mesquite, Texas.

Hela Hollensheads utspel här >>