Det finns inget bevis för ett samband mellan att [[Hearts of Iron 2]] nyligen blev förhandstittat av FZ och dagens premiär för spelets hemsida men vi kan ju alltid spekulera. Säkert är i alla fall att man där hittar filmklipp, information och klasar med bilder.

Webben får tillskott >>