En första version av Eve of Destruction, ursprungligen en modifikation av [[Battlefield 1942]], har släppts till [[Battlefield Vietnam]]. Denna version bär siffrorna 0.1 (logiskt nog den första för BFV) och handlar liksom föregångarna om konflikter i Vietnam mellan åren 1946 och 1973. Du hittar klientdelen (373 MB) som serverfiler för Windows (46 MB) respektive Linux (36 MB) i vårt filarkiv.

Vietnam-temat i BF Vietnam byts mot... Vietnam >>