Till förmodad besvikelse för den som deltagit i betatestet av nätrollspelet [[World of Warcraft]] har utvecklaren [[Blizzard]] nyligen meddelat att man avslutar speltestet ikväll 00:00, svensk tid. Då man förbereder ett så kallat "stresstest" (ett sätt att testa [[server]]kapaciteten) kommer emellertid alla konton att förbli öppna, varför den som vill spela mera förmodligen kommer att ges ytterligare tid vid senare tillfälle.

Slut på det roliga >>