Storslagna sammandrabbningar förlagda till det feodala Japan är vad som bjuds i [[Takeda 2]], ett realtidsstrategispel som utvecklas av Magitech. På den nykläckta hemsidan återfinns imponerande bilder och information om innehållet. Ett utdrag:

"Takeda 2 puts the player in the role of Daimyo, a feudal lord fighting for the title of Shogun, supreme military commander. On the world map, players must gauge their strength as they maneuver armies and expand their territory every turn. In battle mode, the focus is on realistic battle strategy for real-time army to army action."

Gör ett besök >>