En första uppdatering av kriminalitetsstrategin [[Evil Genius]] är släppt. Den dryga 3 MB tunga patchen bär beteckningen 1.01 och sugs hem från VU Games, där du också hittar en ändringslista.

Städning hos det onda geniet >>