Den andra delen av IGN:s mönstring av Mordors styrkor i [[Battle for Middle-Earth]] är nu publicerad. Denna gång är det den mörka maktens byggnader som är på tapeten - allt från trollburar till slakthus.

Ondskans arkitektur >>
Styrkorna vi rapporterat om tidigare >>