Strategisk kontroll på omgivningen tar sig olika uttryck. Vissa nöjer sig med att i småskaliga strider slakta monster, medan andra föredrar världsherravälde och makrobeslut. [[SuperPower 2]] tillhör den senare kategorin och FZ:s diktatorwannabe Henrik Johansson vet efter en tids testspelande om spelet blir en långvarig Castro eller en temporär Andropov.

SuperPower 2 i FZ:s testlabb >>

Skicka en rättelse