Strömmen av uppdaterade [[UT2004]]-moddar har än så länge inte sinat, en ny version av [[DeathBall]] har sett dagens ljus. Utvecklarna beskriver den som en blandning av diverse bollsporter och våld vilket låter som en bra kombination.

[url=http://deathball.net/]Vart tog domaren vägen? >>[/url]