På Gaming Nexus (ej att förväxlas med den numer nerlagda sidan [[Quakenexus]]) hittas en någorlunda färsk interju med spelskaparen[[American McGee]]. Ämnet för dagen är inte helt oväntat det nyligen färdigställda actionäventyret [[Scrapland]], bland annat får läsa några rader om spelets multiplayerdel.

Robotar och andra mokapärer >>