[[Armies of Exigo]], ett [[RTS]] med fantasy-sättning, får sig en duvning hos FileFront, som språkat med folk från utvecklaren Black Hole Games. Resurshantering, skillnader mot genrefränder, hur multiplayer ser ut och en del annat står på agendan.

Fantasifyllda strategifrågor besvaras >>