[[UT2004]] är onekligen ett mycket modifikations-vänligt spel och det finns en hel uppsjö av dessa modifikationer. Bland annat hittar vi det mycket populära [[Frag.Ops]], där du blir del av en specialtränad grupp människor vilka skall försöka förinta världens terrorister. En ny patch, med versionsnummer 2.15, blev idag tillgänglig och finns att hämta från FZ-arkivet. För de intresserade kan det vara värt att nämna den nya Commanche helikoptern vilken finns tillgänglig i denna patch.

Hämta från FZ >>
Changelog >>

För att kunna använda senaste uppdateringen måste UT2004 ha patch 3339 installerad.