Det populära [[MMORPG]]-spelet [[EVE Online]] har begåvats med expansionen Exodus, vilken skall vara gratis för den som redan tecknat sig för abonnemang av den [[Elite]]-inspirerade rymdoperan. För att kunna ta del av det frikostiga utspelet krävs emellertid en ny [[spelklient]], vilken kan hämtas från spelets hemsida.

Mer information på Eve-Online.com >>

Tipstack till Xoria Krint.