Ytterligare en version av [[Battlefield 1942]]-modden [[SilentHeroes]] är släppt. Version 0.48 innehåller en ny bana, nya vapen och fordon, omarbetat vapenljud med mer. Du hittar servern (20 MB) i FZ:s filarkiv, och i väntan på att klientversionerna letar sig in på samma adress drar du dem från modifikationens hemsida.

Hämta servern... >>
eller klientfilerna >>
Changelog >>

Uppdatering:

Samtliga filer - fullversionen, en patch från v0.45 och servern - hittas nu i vårt filarkiv.

Skicka en rättelse