I ett försök att bringa klarhet i vad som inträffat mellan händelserna i [[Valves]] [[FPS]]-äventyr [[Half-Life]] och dess efterföljare [[Half-Life 2]] försöker ett av spelseriens fans illustrera hur allt kan tänkas hänga ihop. Den som ännu inte lagt kofotsviftandet bakom sig kan göra klokt att avstå att ta del av materialet, då det avslöjar delar av handlingen i båda spelen.

Läs om konspirationsteorierna här >>