Att många utvecklare och förlag gärna anpassar sina spel för att passa olika delar av Europa är ett välkänt faktum - men frågan är om inte polska Rebelmind tar priset. På webbplatsen för rollspelet Space Hack meddelar man att titeln i Spanien kallas "Space Hack La Ultima Biosfera", i Tyskland "Novasphere 13", i Ryssland "Mercury 8" och i Storbritannien "Maximus XV Abraham Strong Space Mercenary". Den svenska titeln förblir tills vidare dock en gissning.

Kärt barn har många namn >>

Skicka en rättelse