Zombiemodifikationen BrainBread för [[Half-Life]] har försetts med en ny bana, ett förbättrat [[cooperative]]-läge och en rad mindre felkorrekturer. Uppdateringen - som betecknas 1.1 - berör såväl [[Windows]]-[[klienten]] (46 MB) som [[servrar]] för [[Linux]] och Windows (54 MB respektive 53 MB) och hämtas med fördel från FZ:s filarkiv.

Slanga hem nya BrainBread från FZ >>
Förändringarna förklaras i detalj här >>

Skicka en rättelse