Norska ToTheGame.com har varit vänliga att förse FZ med nya skrämdumpar från [[Vivendis]] kommande taktikpangare SWAT 4. Av allt att döma visar materialet hur spelets funktion för ordergivning ser ut, då den infällda ruta i vilken lagkamraters synfält kan överblickas tydligt syns i flertalet av de tio dagsfärska bilderna.

Nya bilder hos FZ Images >>

Skicka en rättelse