Dagen före dopparedagen slår HomeLAN på stort och kastar fram tre stycken intervjuer ur sin nu månadslånga serie. Av de två som intervjuats är två från [[Zombie Studios]] och den tredje arbetar på [[Irrational Games]].

<li>John Williamson från Zombie Studios >>
</li><li>Mark Long, även han från Zombie Studios >>
</li><li>Ken Levine, Irrational Games >></li>

Skicka en rättelse