Borta på [[Blizzard]]s europeiska webbsajt för [[World of Warcraft]] meddelas att man inför nätrollspelets slutgiltiga betatest kommer att tillhandahålla fyra [[servrar]] i ett inledande skede. Samtidigt säger man att man helst ser att de som pratar tyska och franska håller sig till sina respektive servrar - vilket kanske kan glädja den som föredrar att tala engelska med folk och fä.

Mer information hitåt >>

Tipstack till Zeker.

Skicka en rättelse