För ett par månader sedan nämnde [[id Software]]-programmeraren [[John Carmack]] att [[källkoden]] till [[Quake III Arena]] skulle göras fritt tillgänglig via [[GPL]]-licensen. Så har ännu inte skett och skälen till detta kan läsas i en nyskriven blog, där han också går in på diverse djuplodande grafikmässiga teknikaliteter.

Carmack förklarar läget >>

Skicka en rättelse