Borta på BF2.se svarar en företrädare från [[Electronic Arts]] på en större mängd om [[DICE]] taktikskjutare [[Battlefield 2]]. Även om uppgifterna delvis är motstridiga mot det som tidigare sagts om spelet (vilket frågan om vädersystemets vara eller icke vara visar) torde det vara matnyttig läsning för alla framtida armérekryter.

Intervju hitåt >>

Tipstack till BF2se|cmd.

Skicka en rättelse