#Electronic Arts har i och med #Medal of Honor en hel del bollar i luften. Inte minst att det är olika spelmotorer samt utvecklingsteam för enspelar- respektive flerspelardelen. En ny trailer har dykt upp, titulerad Tier One, och någonstans är målet med den att simulera vad det egentligen är för bråkstakar, eller fredsföreträdare, man symboliserar i spelet. Titeln väntas ut någon gång under andra halvan av året till 360, PS3 samt Windows.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla..." id="gtembed" width="480" height="392"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=63074"></param><param name="quality" value="high"></param><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=63074" swliveconnect="true" name="gtembed" align="middle" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="392"></embed></object>

Skicka en rättelse