EverQuest II får anses som en framgång med dryga 300 000 prenumeranter efter ett par månader, och nu ska SOE ska testa en ny variant av uppdatering erfar Gamespot en vecka innan den officiella annonseringen. Som komplettering till de relativt glesa expansionerna kommer "äventyrspaket" lite oftare.

Det närmast tilltänkta paketet ger nya områden alla får tillgång till och nya äventyr som ska förklara bakgrundshistorien mer. Alla får tillgång till början av äventyren, och vill man spela resten får man betala en "liten summa". Huruvida den här modellen fungerar beror främst på den lilla summan förmodligen.

Mer hos Gamespot >>

Skicka en rättelse