Sin vana trogen fortsätter [[Valve]] oförtrutet att uppdatera [[Half-Life 2]] - under natten har bland annat [[spelmotorn]] Source fått sig en ansiktslyftning. Uppgifter till FZ gör gällande att det huvudsakligen handlar om förbättringar som gör såväl grafik som ljud snabbare. Som vanligt sker uppdateringen via företagets [[Steam]]-tjänst.

Mer om nyheterna >>

Skicka en rättelse