Efter gårdagens vinst i [[Epic]]s pengastinna modtävling Make Something Unreal talar delar ur utvecklingsteamet ut om sin skapelse. HomeLAN Fed har fått tag på producenten/programmeraren John Gibson och FileFront fångade nyligen ett flertal personer från utvecklingsteamet.

Glada vinnare hos:

<li>HomeLAN >>
</li><li>FileFront >></li>

Skicka en rättelse