Med knappa två månader kvar tills datorversionen av [[DRIV3R]] når spelbutikernas hyllor låter norska ToTheGame medelst fem skärmdumpar oss veta hur det hela kommer se ut.

Konstapel Tanners öden och äventyr, del tre >>

Skicka en rättelse