[[People Can Fly]]s monsterslaktare [[Painkiller]] har fått sig ännu en uppdatering, på såväl klient- som serverdelen. Denna gång når liret version 1.61 och undertiteln CPL Patch skvallrar om att det rör sig om en justering inför gamerturneringen Cyberathlete Professional League som startar den 10 februari. Inkluderat är grafikförbättringar och vapen från expansionen Battle out of Hell, omarbetad nätkod, en klase nya banor samt ett par spelformer.

Tanka från:

<li>Worthplaying (klient och server) >>
</li><li>Gamer's Hell (klient, server) >>

Tipstack till Dremul.</li>