Den relativt nyligen offentliggjorda [[RTS]]-uppföljaren [[Age of Empires III]] gås igenom på fansidan Age of Empires Heaven. De båda [[Ensemble]]-medarbetarna Greg Street (designer) och Dave Pottinger (programmerare) besvarar frågor om den nya grafikmotorn, bakgrundshistorien, resurshantering med mera.

Historiskt maktspel i vardande >>

Skicka en rättelse